Ranking Ubezpieczeń na życie 2016

Ranking powstał z myślą o klientach, którym zależy na świadomym wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego. Pomagamy w poznaniu szczegółów przyszłej polisy:

1. PZU – Ochrona +
Pewność stałej składki w trakcie trwania umowy
Czas trwania umowy już od 5 lat
Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia
Umowy dodatkowe, np.: na wypadek ciężkiej choroby / leczenia szpitalnego / operacji / złamania kości

2. AXA – Złoty Środek
Produkt z funkcją inwestycyjną
Możliwość indywidualnego dopasowania sposobu inwestycji
Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i czasu trwania polisy
Umowy dodatkowe: np.: poważne zachorowanie / pobyt w szpitalu / operacja medyczna / niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek
3. Aviva – Nowa Perspektywa
Ubezpieczenie chroni na wypadek 40 poważnych chorób
Rodzina może korzystać z prywatnej opieki medycznej
Rekompensata w sytuacji braku możliwości pracy zarobkowej
Umowy dodatkowe, np.: Pakiet Medyczny Bądź Zdrów

4. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony
Możliwość podpisania umowy u ludzi w przedziale wiekowym 18-70 lat
Składka od 50 zł miesięcznie
Minimalna długość trwania umowy już od 1 roku
Zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy
Wypłata świadczenia dziennego za pobyt w szpitalu
Możliwość poszerzenia polisy o 11 umów dodatkowych

5. METLIFE – MetLife Protection
Czas trwania ochrony od 5 do 30 lat
Wiek ubezpieczonego w przedziale 18-70 lat
3 opcjonalne ubezpieczenia (na wypadek pobytu w szpitalu, jednego z 7 poważnych zdarzeń, śmierci wskutek NW)
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

6. UBEZPIECZENIAONLINE.PL
Platforma umożliwiające porównanie polis na życie
20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w ofercie
Indywidualne dopasowanie oferty
Bezpłatna wycena
Prosty formularz do wypełnienia w kilka chwil

7. GENERALI – ProFamilia
Składka już od 70 zł miesięcznie
Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia
Rozszerzenie polisy aż o 22 umowy dodatkowe
Możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

8. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +
Możliwość zawarcia umowy w przedziale czasowym 5-30 lat
Stała wysokość składki
Wypłata świadczenia z pominięciem procedury spadkowej
Umowy dodatkowe Dla Zdrowia i Na Wszelki Wypadek
Elastyczny zakres ochrony

9. CONCORDIA – Życie Casco
Szeroki przedział wiekowy 16-70 lat
Polisa z sumą ubezpieczenia do 200 tys. zł bez badań medycznych
Stała wysokość składki niezależnie od wieku
Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od podpisania umowy
Dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia

10. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny
Oferta skierowana do osób w przedziale wiekowym 18-67 lat
Wysokość składki nie jest zależna od wieku ani od płci tylko zakresu ubezpieczenia
Ochrona w przedziale 33-115 zł miesięcznie
3 zakresy ochrony; podstawowa, Plus i Premium
Assistance medyczny w rozszerzeniu Życie i Zdrowie Rodziny